Szkło. Sztuka. Design (wyniki)
16 czerwca 2020 godz. 19:00

Jerzy Rosołowicz
"Neutrikon S-14", 1970
Cena wylicytowana: 70 000 zł
Numer obiektu na aukcji
3
Jerzy Rosołowicz
"Neutrikon S-14", 1970

Cena wylicytowana: 70 000 zł

szkło, 35 x 35 cm
sygnowany, datowany i opisany na naklejce: 'NEUTRIKON S-14 1970 ROK Jerzy Rosołowicz'
ID: 80838
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.