Lata 20. Lata 30. (wyniki)
24 września 2020 godz. 19:00

Henryk Berlewi (1894 Warszawa - 1967 Paryż)
Portret kobiety w perłowym naszyjniku, 1931
Estymacja: 6 000 - 8 000 zł
Numer obiektu na aukcji
17
Henryk Berlewi (1894 Warszawa - 1967 Paryż)
Portret kobiety w perłowym naszyjniku, 1931

Estymacja: 6 000 - 8 000 zł

węgiel/papier, 56,5 x 45 cm
sygnowany i datowany p.d.: 'H. Berlewi 31'
ID: 88956
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.