Lata 20. Lata 30. (wyniki)
24 września 2020 godz. 19:00

24

Cena wylicytowana: 2 200 zł

-
folder: 32 x 46,5 cm, nalepki bagażowe: fioletowa śr. 12,2 cm, niebieska śr. 10,8 cm, czerwona i zielona śr. 11 cm, pocztówki: 9 x 14 cm oraz 15 x 10 cm, mała zawieszka bagażowa: 11,5 x 4,8 cm, większa zawieszka bagażowa: 15,5 x 8 cm, nalepka bagażowa: 8 x 14,8 cm, broszurka reklamowa: 23,5 x 10,5 cm, otwarta: 47 x 41 cm, menu z restauracji: 22 x 14 cm, otwarta 22 x 28,2 cm, papier firmowy: 28 x 21,5 cm, bon: 10,3 x 26,5 cm

W skład wchodzą:
- cztery naklejki bagażowe
- dwie pocztówki (pocztówka MS Batory ze znaczkiem z Piłsudskim i stemplem okazyjnym z pokładowej agencji pocztowej z datą 18 czerwca 1939, druk: foto-offset Zakład Graficzny Straszewiczów, bez obiegu oraz pocztówka MS Batory bez obiegu)
- przywieszki bagażowe (duża i mała z klasy turystycznej oraz nalepka dostawy kabinowej)
- broszura reklamowa Polski z mapą (reklamująca Polskę wraz z jej ówczesną komunikacją, druk: C. S. Hammond & Co. New York na zlecenie Gdynia Ameryka Line Inc. Projekt okładki przypisany Atelier Grafiki Dekoracyjno-Reklamowej "MEWA")
- menu z restauracji na dzień 5 Luty 1938 z restauracji pokładowej MS Piłsudski. Projekt okładki „Śląsk Cieszyński” - Jadwiga Salomea Hładki-Wajwódowa, druk: Z.G. Straszewiczów Warszawa, niski nakład)
- papier firmowy GAL (ze znakiem wodnym, list skierowany do Amstrong County Trust Co. Z dnia 2 grudnia 1931, druk: Stany Zjednoczone)
- bony odbioru przekazu pieniężnego 8 szt. (posiadają znaki wodne wystawione przez Gdynia – Ameryka Line Service, przekazy "z pokładu" Inżyniera Jana Starczewskiego dla ojca Franciszka Starczewskiego mieszkającego w Warszawie)
ID: 88516
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.