Szalone lata 20. (pierwsze obiekty)
24 września 2020 godz. 19:00

pastel/papier, tektura, 74,8 x 94,55 cm
sygnowany p.d.: W[...] Borowski
na odwrociu nalepka Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie z opisem: 'SALON DOROCZNY 1922/23 | AUTOR Borowski Wacław | TYTUŁ DZIEŁA "Praca" | RODZAJ DZIAŁA pastel '; na nalepce sygnatura: 'WBorowski'
ID: 87084
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Literatura
  • – Salon doroczny 1922-1923, grudzień – styczeń, Katalog Ilustrowany Nr 1, Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie, Warszawa 1922, nr kat. 24 (Praca), s. nlb.
Wystawiany
  • Salon Doroczny 1922-1923, Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie