Lata 20. Lata 30. (wyniki)
24 września 2020 godz. 19:00

Bogna Krasnodębska-Gardowska (1900 Sosnowiec - 1986 )
"Pejzaż morski" (Port w Toulon), 1930
Cena wylicytowana: 11 000 zł
Numer obiektu na aukcji
55
Bogna Krasnodębska-Gardowska (1900 Sosnowiec - 1986 )
"Pejzaż morski" (Port w Toulon), 1930

Cena wylicytowana: 11 000 zł

drzeworyt barwny/papier, 29 x 36 cm (w świetle passe-partout)
sygnowany ołówkiem p.d.: 'BGKrasn-Gardowska', datowany l.d.: '1930'
na odwrociu autorski opis tuszem
na odwrociu nalepki wystawowe z Instytutu Propagandy Sztuki
ID: 88511
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Wystawiany
  • Instytut Propagandy Sztuki, Salon Listopadowy, 1930