Lata 20. Lata 30. (wyniki)
24 września 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 700 000 zł
Numer obiektu na aukcji
5

Cena wylicytowana: 700 000 zł

olej/sklejka, Tkactwo: 105 x 87,5 cm, Ceramika: 100,2 x 96 cm, Snycerstwo: 104,3 x 96 cm, Prządka: 97,5 cm x 105,4 cm
W skład cyklu wchodzą cztery obrazy: "Tkactwo", "Ceramika", "Snycerstwo" oraz "Prządka". Każda praca autorsko opisana na licu. Na odwrociu "Prządka" opisana: 'Horbacka | Madalińskiego 7 | Kraków' oraz pozostałości naklejki. Każda praca zawiera na odwrociu naklejkę wystawową z Muzeum Narodowego w Krakowie oraz Muzeum Narodowego w Warszawie
ID: 87626
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Pochodzenie
 • własność artystki
 • zbiory rodziny Lubomirskich, Lwów
 • kolekcja prywatna, Kraków
Literatura
 • Zofia Stryjeńska 1891-1976, Muzeum Narodowe w Krakowie, październik 2008-styczeń 2009, s. 106-107, poz. kat.19-22 (il.) oraz s. 260
 • porównaj: Zofia Stryjeńska, Ceramika, po 1945, poz. kat. III. I. 98, tamże
 • pocztówki wydawane w latach 30. XX w. przez Galerię Polską w Krakowie
 • Zbiorowa wystawa obrazów Zofii Stryjeńskiej, Miejskie Muzeum Przemysłu Artystycznego we Lwowie, Lwów 1932, poz.kat. 38-41, nlb.
 • Wystawa prac Zofii Stryjeńskiej i Henryka Kuny, Salon Philips S.A., Warszawa, listopad 1930, poz.kat. 62-65, nlb.
Wystawiany
 • Zofia Stryjeńska 1891-1976, Muzeum Narodowe w Warszawie, maj-lipiec 2009
 • Zofia Stryjeńska 1891-1976, Muzeum Narodowe w Krakowie, październik 2008-styczeń 2009
 • Zbiorowa wystawa obrazów Zofii Stryjeńskiej, Miejskie Muzeum Przemysłu Artystycznego we Lwowie, Lwów 1932
 • Wystawa prac Zofii Stryjeńskiej i Henryka Kuny, Salon Philips S.A., Warszawa, listopad 1930