Lata 20. Lata 30. (wyniki)
24 września 2020 godz. 19:00

Ludomir Ślendziński (1889 Wilno - 1980 Kraków)
Portret Danuty Wyrwicz-Wichrowskiej, 1934
Cena wylicytowana: 210 000 zł
Numer obiektu na aukcji
2
Ludomir Ślendziński (1889 Wilno - 1980 Kraków)
Portret Danuty Wyrwicz-Wichrowskiej, 1934

Cena wylicytowana: 210 000 zł

olej/deska, 46 x 38 cm
sygnowany, datowany i opisany u dołu: 'MALOWAŁ • LVDOMIR z WILNA • SLEŃDZINSKI • A • D • MCMXXXIV'
opisany na odwrociu: 'NA PAMIĄTKĘ W | DNIU IMIENIN | SZ. PANI NVSI | WYRWICZ- | -WICHROWSKIEJ | OD LVDOMIRA | SLENDZIŃSKIE | GO | DNIA 17 WRZEŚNIA | MCMXXXIV R | WILNO'
ID: 89193
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Pochodzenie
  • kolekcja prywatna, Polska