Lata 20. Lata 30. (wyniki)
24 września 2020 godz. 19:00

Leonid Frechkop (1897 Moskwa - 1982 Bruksela)
"Dans l'atelier" \ Autoportret w pracowni, 1927-1928
Cena wylicytowana: 130 000 zł
Numer obiektu na aukcji
9
Leonid Frechkop (1897 Moskwa - 1982 Bruksela)
"Dans l'atelier" \ Autoportret w pracowni, 1927-1928

Cena wylicytowana: 130 000 zł

olej/płótno, 120 x 60 cm
sygnowany i datowany l.g.: 'L. Frechkop 1927-28'
ID: 87573
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Pochodzenie
  • spuścizna po artyście
  • Galeria Vincent Lécuyer, Paryż
  • kolekcja prywatna, Warszawa
Literatura
  • Nouvelles Acquisitions. Pavillon des Antiquaires, Galerie Vincent Lécuyer, Paryż, poz. kat. 10, s.10-11 (il.)
Wystawiany
  • Nouvelles Acquisitions. Pavillon des Antiquaires, Galerie Vincent Lécuyer, Paryż, marzec-kwiecień 2006