Lata 20. Lata 30. (wyniki)
24 września 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 40 000 zł
Numer obiektu na aukcji
10

Cena wylicytowana: 40 000 zł

olej/papier naklejony na płytę, 29 x 22 cm
sygnowany i datowany l.g.: 'J. Lambert-Rucki | 27'
ID: 88954
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Pochodzenie
  • kolekcja prywatna, Warszawa
Literatura
  • por. Mistrzowie Ecole de Paris. Villa La Fleur, tekst Artur Winiarski, Warszawa 2016, s. 150 (il.)