Surrealizm i Realizm Magiczny (wyniki)
27 sierpnia 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 12 000 zł
Numer obiektu na aukcji
14

Cena wylicytowana: 12 000 zł

technika mieszana/płótno, 17 x 16,5 cm
sygnowany, datowany i opisany długopisem na odwrociu: '"Bardzo odległe" | 1991 | Erna Rosenstein'
ID: 87295
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Więcej informacji
„Malarstwo przychodzi ze świata, z moich przetworzonych wspomnień, ale też z tego, jaki jest w tej chwili zapach powietrza, powiew liści, ruch uliczny. Wszystko przepływa przeze mnie i coś wywołuje. Mogą tu nawet działać jakieś dalekie echa, sprawy astralne. Nie wiem. Jestem tylko narzędziem przekazującym w sposób właściwy mnie samej. Takim samym jak tusz, piórko, farba olejna, temperowa czy inna”. Erna Rosenstein