Rock&Roll (wyniki)
15 października 2019 godz. 19:00

Paweł Althamer (ur. 1967)
Rocker, lata 90. XX w.
Cena wylicytowana: 8 000 zł
Numer obiektu na aukcji
30
Paweł Althamer (ur. 1967)
Rocker, lata 90. XX w.

Cena wylicytowana: 8 000 zł

technika własna/skóra, tkanina, tworzywo sztuczne, 51 x 23 x 16 cm
ID: 70817
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.