Rock&Roll (wyniki)
15 października 2019 godz. 19:00

Waldemar Świerzy (1931 Katowice - 2013 Warszawa)
Projekt plakatu "Maryla Rodowicz", 1975
Cena wylicytowana: 6 000 zł
Numer obiektu na aukcji
14
Waldemar Świerzy (1931 Katowice - 2013 Warszawa)
Projekt plakatu "Maryla Rodowicz", 1975

Cena wylicytowana: 6 000 zł

gwasz/papier, 98 x 68 cm (arkusz)
sygn. l.d.:'SWIERZY'
ID: 77582
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.