Prace na Papierze: Sztuka Współczesna (wyniki)
22 listopada 2018 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 45 000 zł
Numer obiektu na aukcji
23

Cena wylicytowana: 45 000 zł

kredka olejna/papier, 51 x 71 cm
sygnowany i datowany ołówkiem p.d.: 'Fangor 72'
ID: 60077
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Literatura
  • Fangor. Prace na papierze i w kolorze, Galeria aTAK, Warszawa 2007, poz. 149 (il.)
Wystawiany
  • "Fangor. Prace na papierze i w kolorze", Galeria aTAK, Warszawa 31.05-31.07.2007
Więcej informacji
„Różne tematy wymagają różnych środków wyrazu. Stąd różnice w moich obrazach. Ale stylistycznie mogą być podobne, ponieważ styl wynika z czasu, w którym żyjemy, i z osobowości. Ani czasu, ani genów nie można zmienić. Styl zawsze będzie ten sam”. WOJCIECH FANGOR