Sztuka Dawna. Prace na Papierze (wyniki)
17 września 2020 godz. 19:00

Estymacja: 70 000 - 90 000 zł
Numer obiektu na aukcji
13

Estymacja: 70 000 - 90 000 zł

akwarela/papier , 69 x 146 cm
sygnowany, datowany i opisany l.d.: 'JFałat | Bystra 1921'
ID: 87971
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
Pochodzenie
  • Desa Unicum, kwiecień 2014
  • kolekcja prywatna, Warszawa
Więcej informacji
„Zdarza się, że czysty, ciepły w tonie papier, tylko tu i ówdzie w cieniu draśnięty kobaltem staje się śniegiem zalanym słońcem. Jedno dotknięcie dokonywa cudu. Jest to maestria godna Besnarda albo najlepszych angielskich akwarelistów. Wszystko to osiąga Fałat stopniowo, idąc niewzruszenie naprzód do ostatnich niemal czasów, ale bez tych ciężkich głuchych walk, jakich polem było życie np. [Aleksandra] Gierymskiego. Nadzwyczajna intuicja, której tamtemu brakło, wyprowadzała go łatwo ze wszystkich trudności sztuki. [...]” E. Niewiadomski, Malarstwo polskie XIX i XX wieku, Warszawa 1926, s. 248