Sztuka Dawna. Prace na Papierze (pierwsze obiekty)
17 września 2020 godz. 19:00

sangwina/papier, 35 x 26 cm (w świetle passe-partout)
dedykacja z sygnaturą l.d.
ID: 85468
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.