Sztuka Dawna. Prace na Papierze (wyniki)
17 września 2020 godz. 19:00

Estymacja: 8 000 - 12 000 zł
Numer obiektu na aukcji
28

Estymacja: 8 000 - 12 000 zł

akwarela/papier , 47 x 63,5 cm (w świetle oprawy)
sygnowany i datowany p.g.: 'Teod Grott | 920'
ID: 86602
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Pochodzenie
  • AgraArt, grudzień 1996
  • kolekcja prywatna, Warszawa