Sztuka Dawna. Prace na Papierze (wyniki)
17 września 2020 godz. 19:00

Nikifor Krynicki (1895 Krynica - 1968 Folusz)
Widok na kościół z Biskupem, lata 50. XX w.
Cena wylicytowana: 10 000 zł
Numer obiektu na aukcji
23
Nikifor Krynicki (1895 Krynica - 1968 Folusz)
Widok na kościół z Biskupem, lata 50. XX w.

Cena wylicytowana: 10 000 zł

akwarela/papier , 23 x 15 cm
opis autorski u dołu
ID: 86858
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.