Sztuka Dawna. Prace na Papierze (pierwsze obiekty)
17 września 2020 godz. 19:00

Nikifor Krynicki (1895 Krynica - 1968 Folusz)
Tańcząca para, lata 40 XX w.

akwarela/papier, 25 x 15 cm (w świetle passe-partout)
opis autorski u dołu
ID: 86783
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.