Sztuka Dawna. Prace na Papierze (wyniki)
17 września 2020 godz. 19:00

Estymacja: 24 000 - 32 000 zł
Numer obiektu na aukcji
51

Estymacja: 24 000 - 32 000 zł

pastel/papier , 55 x 45 cm
sygnowany p.d.: 'Hayden'
ID: 87697
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Pochodzenie
  • Christie's, Holandia, czerwiec 1998
  • Sotheby's, Holandia, grudzień 1999
  • kolekcja prywatna, Polska
Więcej informacji
Twórczość Henryka Haydena to konglomerat zdolności formalnych nabytych pod skrzydłami Ferdynanda Ruszczyca i Xawerego Dunikowskiego w warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych oraz nonszalancji artystycznej zaczerpniętej od bohemy paryskiej początku XX wieku. Od 1908 roku artysta przebywał w Paryżu, dokształcając się na liberalnej Académie de La Palette. Rozwojowe były także plenery w Bretanii, których tradycja pozwoliła Haydenowi na wprowadzenie do swojego języka plastycznego idei syntetyzmu, oraz wpływy Paula Cézanne’a. Różnorodność malarstwa Haydena stopniowo ewoluowała od cech późnego modernizmu do bogatych kolorystycznie kubistycznych kompozycji, luministycznych miękkości. Autor pracował przede wszystkim w technice olejnej, a medium pastelu jest dość rzadkie w jego spuściźnie; dlatego też prezentowane w katalogu dzieło stanowi wyjątkowe wyzwanie estetyczne dla kolekcjonerów. Pastelowy portret kobiety to ukłon artysty w stronę tradycyjnej sztuki, próba korespondencji z XVIII-wieczną stylistyką pastelowego portretu oraz zdobyczy francuskiego impresjonizmu. Owe fascynacje uwolniły w omawianym portrecie kobiety szczególny rodzaj sensualności, naturalizm. Prezentowany portret należy bowiem do ważnego okresu wiążącego się ze zdecydowanym powrotem Haydena do figuracji – uproszczony rysunek i modelunek postaci oraz klasyczna czystość portretu wskazują na silny wpływ twórczości francuskiego malarza symbolisty Pierre’a Puvisa de Chavannesa.