Sztuka Dawna. Prace na Papierze (wyniki)
17 września 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 7 000 zł
Numer obiektu na aukcji
24

Cena wylicytowana: 7 000 zł

olej/tektura, 13 x 18,5 cm
sygnowany p.d.: 'I.Trusz'
ID: 87587
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
Więcej informacji
Iwan Trusz to artysta cieszący się coraz większym zainteresowaniem pośród kolekcjonerów polskich, rosyjskich oraz ukraińskich. Sam był reprezentantem nurtu realistycznego na zachodniej Ukrainie. Wykształcenie zdobywał w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych oraz we Lwowie, z którym ściśle wiązały go m.in. przyjazne stosunki z tamtejszym środowiskiem artystycznym, współpraca z Towarzystwem Naukowym im. Szewczenki, Towarzystwem Rozwoju Sztuki Rosyjskiej. Artysta w swojej epoce był szeroko rozpoznawalnym twórcą, prezentującym swoją sztukę na Ukrainie, w Polsce, Londynie, Wiedniu i w Sofii. Oprócz działalności plastycznej Trusz zajmował się teorią sztuki i literatury; w swoim dorobku ma ponad sto artykułów poświęconych krytyce literackiej i historycznej, był autorem recenzji wystaw oraz opracowań monograficznych artystów ukraińskich. Malarstwo Iwana Trusza to przede wszystkim mieszanka impresjonizmu z zaznaczeniem walorów malarstwa realistycznego. By stać się tak wrażliwym obserwatorem i reportażystą pejzażu, niebagatelne było doświadczenie Trusza z rodzimą wsią: „Nie zawsze artysta znajduje w naturze gotowy krajobraz, nie zawsze jest taki fragment pejzażu, że z niego należy tylko coś usunąć albo podkreślić – często bywa tak, że na krajobraz trzeba złożyć więcej motywów, zebranych w różnych miejscach. Artysta zbiera wtedy niezbędne szkice z natury i komponuje z nich jedną organiczną całość w domu, w pracowni. Takim szlakiem idzie się, zwykle, wtedy kiedy artysta chce wybrać materiał do jakiejś idei obmyślonej z góry. Krajobraz stworzony drogą kompozycji posiada więcej treści, od przypadkiem znalezionego, dlatego mocniej przemawia do widzów” (cyt. za: Słoneczne akordy w palecie Iwana Trusza, red. Oksana Biła, Sopot 2011, s. 14).