Sztuka Dawna. Prace na Papierze (wyniki)
17 września 2020 godz. 19:00

Estymacja: 1 800 - 2 600 zł
Numer obiektu na aukcji
31

Estymacja: 1 800 - 2 600 zł

akwarela, ołówek/papier , 20,5 x 30 cm (w świetle passe-partout)
sygnowany l.d.: 'Maciej Nehring'
ID: 88434
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.