Prace na Papierze: Sztuka Dawna (wyniki)
14 lutego 2019 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 2 600 zł
Numer obiektu na aukcji
60

Cena wylicytowana: 2 600 zł

akwarela/papier, 20 x 30 cm
sygnowany, datowany i opisany p.d.: 'Józef Pieniążek | Wrocław 1947'
ID: 66649
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.