Prace na Papierze: Sztuka Dawna (wyniki)
13 listopada 2018 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 55 000 zł
Numer obiektu na aukcji
10

Cena wylicytowana: 55 000 zł

pastel/papier , 71,5 x 57 cm
sygnowany, datowany i opisany p.d. '(T. B) | Ignacy Witkiewicz 1933 IX NP | Nπ'
ID: 63666
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
Pochodzenie
  • kolekcja prywatna, Polska
Literatura
  • Stanisław Ignacy Witkiewicz 1885 1939. Katalog dzieł malarskich, oprac. Irena Jakimowicz, przy współpracy Anny Żakiewicz, Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa 1990, poz. 1793
  • Stanisław Ignacy Witkiewicz, Listy do żony 3. 1932-1935, przygotowała do druku Anna Micińska, opracował i przypisami opatrzył Janusz Degler, Warszawa 2016, list z 20 września 1933 roku, s. 171-172
Więcej informacji
Sportretowana przez Witkacego 20 września 1933 roku Zofia Tabeau była córką aptekarza Ferdynanda Tabeau, założyciela pierwszej apteki w Zakopanem, która mieściła się przy Krupówkach (w pierwszym budynku Muzeum Tatrzańskiego). Siostra Zofii Helena była żoną znanego lekarza Ferdynanda Fischera seniora. Zofia pracowała w aptece Bogdana Donigiewicza, a po wojnie w aptece „Zdrojowej” w Rabce. W okresie dwudziestolecia międzywojennego obydwie siostry Tabeau były właścicielkami willi „Belweder”. W liście Witkacego do żony z 20 września 1933 roku odnajdujemy żartobliwy ślad sesji portretowej: „Rysuję pannę Tabeau – potworna. To po 50 zł dla Fischera od pracowników Czerw[onego] Krzyża. Pogodawo, ale góry w śniegu aż do regli” (Stanisław Ignacy Witkiewicz, Listy do żony 3. 1932-1935, przygotowała do druku Anna Micińska, opracował i przypisami opatrzył Janusz Degler, Warszawa 2016, list z 20 września 1933 roku, s. 172). Witkacy pisze, że portret został sfinansowany przez pracowników Sanatorium Polskiego Czerwonego Krzyża w Zakopanem jako prezent dla Ludwika Fischera, który był naczelnym lekarzem tegoż sanatorium.