Polonica, Militaria, Batalistyka (wyniki)
30 października 2018 godz. 19:00

Autor nieznany
Plakieta z królem Janem III Sobieskim, 2 poł. XIX w.
Cena wylicytowana: 3 000 zł
Numer obiektu na aukcji
21
Autor nieznany
Plakieta z królem Janem III Sobieskim, 2 poł. XIX w.

Cena wylicytowana: 3 000 zł

ręczna/miedź, 40 x 32 cm
napis na otoku: 'JAN III SOBIESKI KRÓL POLSKI UR.1624 UM.1696'
ID: 63151
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.