Polonica, Militaria, Batalistyka (wyniki)
30 października 2018 godz. 19:00

Antoni Uniechowski (1903 Wilno - 1976 Warszawa)
Ilustracja do "Potopu" Henryka Sienkiewicza, lata 40. XX w.
Cena wylicytowana: 1 100 zł
Numer obiektu na aukcji
8
Antoni Uniechowski (1903 Wilno - 1976 Warszawa)
Ilustracja do "Potopu" Henryka Sienkiewicza, lata 40. XX w.

Cena wylicytowana: 1 100 zł

tusz/papier, 42,5 x 30,5 cm
sygnowany monogramem p.d.: 'AU'
ID: 45539
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Stan zachowania
  • stan zachowania: rozdarcia na dolnej i górnej krawędzi
Literatura
  • WYDANIA:
  • Państwowy Instytut wydawniczy 1949