Rafał Malczewski. Z lotu ptaka
Od 15 lipca 2020 godz. 19:00 do 29 lipca 2020 godz. 16:00

Rafał Malczewski (1892 Kraków - 1965 Montreal)
Portret syna artysty, Krzysztofa, 1920
Estymacja: 7 000 - 10 000 zł
Numer obiektu na aukcji
5310
Rafał Malczewski (1892 Kraków - 1965 Montreal)
Portret syna artysty, Krzysztofa, 1920

Estymacja: 7 000 - 10 000 zł

akwarela/papier, 48,7 x 34,5 cm
sygnowany i datowany p.d.: 'RMalczewski 1920'
ID: 79815
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Pochodzenie
  • kolekcja prywatna Krzysztofa Malczewskiego
  • depozyt Muzeum Narodowego w Warszawie
  • kolekcja prywatna, Polska
  • dom aukcyjny Desa Unicum, Warszawa, czerwiec 2013
  • kolekcja prywatna, Warszawa
Literatura
  • Rafał Malczewski i artyści Zakopanego, katalog wystawy, dom aukcyjny Desa Unicum, Salon wystawowy Marchand, Warszawa, 19 października-10 listopada 2012, s. 11
Wystawiany
  • Rafał Malczewski i artyści Zakopanego, dom aukcyjny Desa Unicum, Salon wystawowy Marchand, Warszawa, 19 października-10 listopada 2012
Więcej informacji
„Zupełnie czemś innem są moje akwarele, malowane z natury, impresje, notatki z licznych włóczęg i wycieczek, wykonywane wodną farbą. Nie kuszą się o żadne syntetyczne ujęcie, powstają na podłożu żyłki sportowej. Krótkotrwałe napięcie i wysiłek, ekonomja środków, chwyty, które w każdej chwili spalić mogą na panewce, niepewność wyniku do ostatniej chwili, ograniczenie w czasie, niemożność poprawek – wszystko to przypomina raczej sport, niż sztukę”.

Rafał Malczewski, Moje Malarstwo, „Plastyka”, nr 1, 1930, s. 5