Rafał Malczewski. Z lotu ptaka
Od 15 lipca 2020 godz. 19:00 do 29 lipca 2020 godz. 16:00

Estymacja: 140 000 - 190 000 zł
Numer obiektu na aukcji
5305

Estymacja: 140 000 - 190 000 zł

olej/tektura, 49 x 76 cm
sygnowany i datowany l.d.: 'Rafał Malczewski 56'
ID: 87212
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Pochodzenie
  • kolekcja prywatna, Polska
  • dom aukcyjny Desa Unicum, Warszawa, grudzień 2012
  • kolekcja prywatna, Polska
Literatura
  • Rafał Malczewski i artyści Zakopanego, katalog wystawy, dom aukcyjny Desa Unicum, Salon wystawowy Marchand, Warszawa, 19 października-10 listopada 2012, s. 25
Wystawiany
  • Rafał Malczewski i artyści Zakopanego, dom aukcyjny Desa Unicum, Salon wystawowy Marchand, Warszawa, 19 października-10 listopada 2012