Rafał Malczewski. Z lotu ptaka
Od 15 lipca 2020 godz. 19:00 do 29 lipca 2020 godz. 16:00

Rafał Malczewski (1892 Kraków - 1965 Montreal)
Pejzaż z taflą wody, około 1920
Estymacja: 26 000 - 32 000 zł
Numer obiektu na aukcji
5317
Rafał Malczewski (1892 Kraków - 1965 Montreal)
Pejzaż z taflą wody, około 1920

Estymacja: 26 000 - 32 000 zł

akwarela/papier, 35 x 49 cm
sygnowany, datowany i opisany ołówkiem l.d.: 'Kochanemu Ignasiowi | der alte Kerlwer (?) | 22 IX 20 Rafał Malczewski Zakopane'
ID: 87320
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Pochodzenie
  • kolekcja prywatna, Polska
Więcej informacji
Rafał Malczewski był jedną z czołowych postaci-legend, które w międzywojniu tworzyły mit Zakopanego. „W pamięci zarówno wielu mieszkańców Zakopanego, jak i we wspomnieniach gości postać Rafała Malczewskiego zapisała się jako część tamtejszego pejzażu. Miał jak każdy wrogów i przyjaciół, lecz, co ciekawe, wiedziano o nim niewiele. Aleksander Schiele pisał: ‘Rafał był wielkim moim przyjacielem przez dziesiątki lat. Przyjaźń tę, o której można powiedzieć – dozgonna, cenię w najwyższym stopniu, tym bardziej że Rafał był człowiekiem wielkiego czaru osobistego i wielkiego talentu. Był znakomitym w trzech dziedzinach sztuki jednocześnie: malarz, pisarz i taternik-alpinista'” (Rafał Malczewski i mit Zakopanego, t.1, red. Dorota Folga-Januszewska, Olszanica 2006, s. 120, [w:] A. Schiele Rafał i jego słynny ojciec – Jacek Malczewscy, op. cit., s. 14). Pierwszy związek Rafała Malczewskiego z Zakopanem to zapewne spotkanie wraz z ojcem Stanisława Witkiewicza w wieku dziesięciu lat. Prawdopodobnie już od czasów dzieciństwa pociągały go góry. Jego krewny, Antoni Malczewski, był szóstym zdobywcą Mont Blanc oraz pierwszym zdobywcą Aiguille de Midi (1818). Rafał pragnął kontynuować rodzinne osiągnięcia. W wieku osiemnastu lat uczestniczył jako zawodnik w I Międzynarodowym Dniu Narciarskim w Zakopanem zorganizowanym przez Tatrzańskie Towarzystwo Narciarzy. W tym samym roku przeprowadził się na studia filozoficzne do Wiednia, jednak przenosiny nie ukróciły jego wielkiej pasji. W Austrii należał do ugrupowania alpinistów i narciarzy CAP (o żartobliwym rozwinięciu nazwy przez członków – Klub Alpejskich Pieszczochów). Wraz z przebywającymi w Wiedniu Polakami podjął się zimowej wycieczki na nartach na szczyt Gross Venediger. Po pięciu latach na obczyźnie Rafał opuścił Kraków, aby przeprowadzić się na stałe do Zakopanego. Kieruje nim z pewnością miłość do gór oraz chęć tworzenia, lecz nie w cieniu wymagającego ojca. Po przenosinach do Zakopanego Rafał Malczewski w sposób naturalny stał się częścią tamtejszego środowiska towarzyskiego: przyjaźnił się ze Stanisławem Bronikowskim, z którym często wyprawiał się w góry, w kawiarni Przanowskiego spotykał się z Janem Pawlikowskim czy braćmi Kalecińskimi, a w restauracji Karpowicza grał w bilard. Wynikiem owej aktywności towarzyskiej nierzadko były podarunki artysty dla przyjaciół w postaci jego prac. Tego typu suwenirem jest prezentowana w katalogu praca, która, wedle inskrypcji, została zadedykowana prawdopodobnie Ignacemu Bujakowi – przyjacielowi malarza, narciarskiemu kompanowi, redaktorowi „Głosu Zakopiańskiego”, na łamach którego Bujak i Malczewski wspólnie publikowali.