Sztuka Pomagania. V Aukcja Sztuki Współczesnej Fundacji Razem Pamoja (wyniki)
25 maja 2020 godz. 19:00

Cena wywoławcza: 5 000 zł
Numer obiektu na aukcji
7

Cena wywoławcza: 5 000 zł

emalia alkidowa/aluminium, 34 x 39 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'Fliciński|2004|THE END OF SUMMER|33'
ID: 83776
Więcej informacji
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.