Sztuka Pomagania. V Aukcja Sztuki Współczesnej Fundacji Razem Pamoja (wyniki)
25 maja 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 1 500 zł
Numer obiektu na aukcji
17

Cena wylicytowana: 1 500 zł

akryl/papier gazetowy, 56,2 x 38,4 cm (w świetle oprawy)
sygnowany p.d.: 'twożywo.art.pl'
ID: 82834
Więcej informacji
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.