Sztuka Pomagania. V Aukcja Sztuki Współczesnej Fundacji Razem Pamoja (wyniki)
25 maja 2020 godz. 19:00

Ryszard Grzyb (ur. 1956 r., Sosnowiec)
"Nic śmiesznego, projekty makatek według Witkacego", 2005
Cena wylicytowana: 1 000 zł
Numer obiektu na aukcji
27
Ryszard Grzyb (ur. 1956 r., Sosnowiec)
"Nic śmiesznego, projekty makatek według Witkacego", 2005

Cena wylicytowana: 1 000 zł

serigrafia/papier, 43,5 x 29,8 cm (w świetle oprawy)
sygnowany, opisany i datowany na dole lica: '2005 Nic śmiesznego projekty makatek wg Witkacego 7/50 Ryszard Grzyb'
ID: 82835
Więcej informacji
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.