Sztuka Pomagania. V Aukcja Sztuki Współczesnej Fundacji Razem Pamoja (wyniki)
25 maja 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 8 000 zł
Numer obiektu na aukcji
13

Cena wylicytowana: 8 000 zł

serigrafia/papier, 46 x 41,2 cm
sygnowany i datowany p.d.: 'FANGOR 2014'
edycja 5/30, opisane w lewym dolnym rogu
ID: 84091
Więcej informacji
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.