Sztuka Pomagania. V Aukcja Sztuki Współczesnej Fundacji Razem Pamoja (wyniki)
25 maja 2020 godz. 19:00

Cena wywoławcza: 1 000 zł
Numer obiektu na aukcji
24

Cena wywoławcza: 1 000 zł

drzeworyt/papier, 56,5 x 46 cm (w świetle oprawy)
sygnowany i datowany p.d.: 'Nikson brekele 2016'
opisany w lewym dolnym rogu: 'wood cut 9/60'
ID: 82879