Op-art i Abstrakcja geometryczna. Aukcja sztuki współczesnej (wyniki)
1 grudnia 2016 godz. 19:00

Francis Hewitt (1932 - 1996 )
"Sheeler's Facade", 1964 r.
Cena wylicytowana: 100 000 zł
Numer obiektu na aukcji
16
Francis Hewitt (1932 - 1996 )
"Sheeler's Facade", 1964 r.

Cena wylicytowana: 100 000 zł

akryl/płótno naklejone na płytę, 61 x 61 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'Francis R. Hewitt | "SHEELER'S FACADE" | 24' x 24'' ACRYLIC ON CANVAS | NOVEMBER 1964 | AMSTERDAM'
ID: 45999
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.
Pochodzenie
  • zakup bezpośrednio od artysty
  • kolekcja prywatna, USA
  • D. Wigmore Fine Art, Inc Gallery, Nowy Jork
Literatura
  • Obrazy czarno-białe i szare, katalog wystawy Grupy Anonima (Ernst Benkert, Francis Hewitt, Edwin Mieczkowski), Galeria Foksal, Warszawa 1966, s. nlb (il.) (spis prac eksponowanych, Francis Hewitt, poz. 4)
Wystawiany
  • Black/White and Gray Paintings 24 Square, Anonima Gallery, Nowy Jork, 1966
  • Institute of Contemporary Arts, Londyn, 1966
  • Obrazy czarno-białe i szare, Galeria Foksal, Warszawa, 1966
Więcej informacji
„'Program uzgodnionych ograniczeń' grupy Anonima oparty jest na wynikach badań psychologii percepcji wizualnej i ich zastosowaniach w stabilnych realizacjach dwuwymiarowych. Grupa działająca jako zespół bada jednocześnie jeden aspekt doświadczenia wizualnego. Grupa nakreśliła sobie czteroletni plan produkcji cyklu – niekoniecznie zamkniętego – dwuwymiarowych sprawdzianów rezultatów tych badań. Plan koncentruje się kolejno na pewnych określonych znamionach struktur wizualnych: (…) 1) zjawiska interferencji (nakładania), przemiany względnych rozmiarów, 3) stosunki jasności (zjawiska względnego kontrastu), 4) światłocień”. Obrazy czarno-białe i szare, katalog wystawy Grupy Anonima (Ernst Benkert, Francis Hewitt, Edwin Mieczkowski), Galeria Foksal , Warszawa 1966