Dawni Mistrzowie
6 października 2020 godz. 19:00

Malarz zachodnioeuropejski, XVIII w.
Martwa natura myśliwska
Estymacja: 7 000 - 10 000 zł
Numer obiektu na aukcji
12
Malarz zachodnioeuropejski, XVIII w.
Martwa natura myśliwska

Estymacja: 7 000 - 10 000 zł

olej/płótno (dublowane), 52,5 x 65,7 cm
ID: 78140
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
Stan zachowania
  • ubytki warstwy malarskiej
Więcej informacji
Martwa natura myśliwska to malarska prezentacja zdobytych podczas łowów zwierząt. Malarstwo od początku swojej historii pełniło funkcję utrwalania ważnych wydarzeń, związanych z codziennym życiem. Ponieważ zaliczano do nich również polowanie, rozrywkę dobrze urodzonych – jednym z naturalnych odruchów była chęć uwiecznienia zdobyczy. Komfort tej sytuacji polegał jednak na tym, że niekoniecznie posiadacz obrazu musiał legitymować się wielką biegłością w dziedzinie łowiectwa. Malarstwo sugerowało coś, co niekoniecznie należało do sukcesów posiadacza płótna. W Martwej naturze myśliwskiej uderza kunsztowne oddanie zwierzęcych sylwet wraz ze szczegółami upierzenia i biegle oddanym futrem.