Dawni Mistrzowie
6 października 2020 godz. 19:00

Malarz zachodnioeuropejski, XVII w.
Matka Boża jako Królowa
Estymacja: 10 000 - 16 000 zł
Numer obiektu na aukcji
25
Malarz zachodnioeuropejski, XVII w.
Matka Boża jako Królowa

Estymacja: 10 000 - 16 000 zł

olej/płótno (dublowane), 68 x 48 cm
ID: 80858
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
Pochodzenie
  • kolekcja prywatna, Wrocław
Więcej informacji
„Krótko mówiąc, musi ona [Maria] być tak piękna, jak tylko zdoła to oddać pędzel malarza. Istnieję dwa rodzaje piękna ludzkiego: piękno ciała i piękno duszy, a Maria posiadała je oba w skończony sposób, gdyż ciało jej było cudownym tworem [Bożym]. Była podobna do swego syna – wzorca wszelkiej doskonałości bardziej niż jakakolwiek inna istota ludzka […]”. Francisco Pacheco, Sztuka malarstwa, 1649. [O przedstawieniu Niepokalanego Poczęcia Marii], cyt. za: Teoretycy, historiografowie i artyści o sztuce: 1600-1700, oprac. Jan Białostocki, red. Maria Poprzęcka i Antoni Ziemba, Gdańsk 2009, s. 96-97