Dawni Mistrzowie
6 października 2020 godz. 19:00

Malarz polski, XVII w.
Portret szlachcica herbu Grzymała
Estymacja: 10 000 - 16 000 zł
Numer obiektu na aukcji
17
Malarz polski, XVII w.
Portret szlachcica herbu Grzymała

Estymacja: 10 000 - 16 000 zł

olej/płótno, 100 x 74 cm
ID: 71993
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
Więcej informacji
„Równie charakterystyczne jest zabarwienie realistyczne, dążenie do wiernego odtworzenia rysów osób portretowanych. W przeciwieństwie do artystów zachodnich, skłonnych do upiększania swych modeli, malarze 'sarmaccy' chętnie podchwytują cechy indywidualne; nie cofają się przed pokazaniem brzydoty, a nawet czasem jej podkreśleniem dochodzącym niekiedy do groteski. Oczywiście te cechy zasadnicze występują w różnych dziełach w stopniu niejednakowym”. Michał Bohdziewicz, Portret Sarmacki XVII-XVIII w., s. 6