Nowa Figuracja – Nowa Ekspresja (wyniki)
12 września 2019 godz. 19:00

Marek Sobczyk (ur. 1955, Warszawa)
"Talerz Boga i Bogactwa", 1986 - 88
Cena wylicytowana: 19 000 zł
Numer obiektu na aukcji
25
Marek Sobczyk (ur. 1955, Warszawa)
"Talerz Boga i Bogactwa", 1986 - 88

Cena wylicytowana: 19 000 zł

olej, tempera/płótno, 97 x 130 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'Marek Sobczyk | 1986/88 olej/temp. jajo | Talerz Boga i Bogactwa'
ID: 7337
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Więcej informacji
Lata 80. stanowiły okres wyjątkowy w historii polskiej sztuki najnowszej także z powodu specyficznej relacji artystów z Kościołem: instytucja ta rozwinęła swego rodzaju „parasol ochronny” nad tysiącami twórców tworzących w tzw. nurcie kultury niezależnej. Mimo „pogańskiego” charakteru Gruppy, także i artyści zrzeszeni w tej formacji tworzyli prace odwołujące się do motywów religijnych i biblijnych. Co charakterystyczne, i tu przemycali typowe dla siebie gry słowne i wizualne, jak w przypadku prezentowanej pracy: „Talerz Boga i Bogactwa” stanowi z jednej strony typową dla sztuki Marka Sobczyka postmodernistyczną grę z cytatami: płaczący nagi mężczyzna ukazany na wielkiej, trzymającej go dłoni to wszak postać Adama z „Wygnania z Raju” Masaccia. Z drugiej strony mamy tytuł, w którym zawarta jest gra słów, odwołująca się do luźnych skojarzeń zarówno dźwiękowych, jak i znaczeniowych słów: „Bóg” i „Bogactwo”. Wypędzenie z Edenu było wszak „aktem założycielskim” naszego człowieczeństwa – z jednej strony obarczyło nas grzechem, z drugiej zaś – samowiedzą. W latach 1985-89 Marek Sobczyk razem z Ryszardem Woźniakiem opracowywali polichromie w cerkwi w Kostomłotach na Podlasiu – niewykluczone, że dekoracyjne motywy na przedstawionym talerzu zostały zaczerpnięte właśnie stamtąd.