Nowa Figuracja – Nowa Ekspresja (wyniki)
12 września 2019 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 7 000 zł
Numer obiektu na aukcji
39

Cena wylicytowana: 7 000 zł

olej/płótno, 150 x 176 cm
sygnowany p.d.: ‘CISOWSKI’
sygnowany i datowany na odwrociu: ‘A. Cisowski 91 | A. Cisowski’
ID: 68233
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Pochodzenie
  • Galeria Walther, Duesseldorf, Niemcy
  • kolekcja prywatna, Niemcy
Literatura
  • Krzysztof Stanisławski, Nowa Ekspresja, Olsztyn 2008, s. 117 (il.)
Więcej informacji
Na twórczość Andrzeja Cisowskiego wpłynął pobyt w Nowym Jorku na początku lat 90. XX wieku. To tam artysta spotyka się z amerykańską sztuką, pop-artem i kulturą konsumpcjonizmu. Amerykańska wolność dodała mu swobody, którą pokazuje w swoich pracach będących na granicy malarstwa figuratywnego i ekspresji. Cisowski jest jednym z tych artystów, którzy lubią przerabiać i korzystać z rzeczy już powstałych. W swoich obrazach ukazuje popkulturę, bohaterów komiksów i reklam, niekiedy wykorzystując w tym celu powszechne materiały, jak serwety czy obrusy. Artysta korzysta również z inspiracji filmem i fotografią, przenosząc odtworzone wydarzenia na język współczesny. Za pomocą zróżnicowanej stylistyki łączy lokalne symbole z uniwersalnymi mitami, w których mogą rozpoznać się odbiorcy z różnych kultur całego świata.