Nowa Figuracja – Nowa Ekspresja (wyniki)
12 września 2019 godz. 19:00

Jarosław Modzelewski (ur. 1955, Warszawa)
"Pilnowanie wystawy Nachta w Poznaniu", 1999
Cena wylicytowana: 26 000 zł
Numer obiektu na aukcji
11
Jarosław Modzelewski (ur. 1955, Warszawa)
"Pilnowanie wystawy Nachta w Poznaniu", 1999

Cena wylicytowana: 26 000 zł

tempera żółtkowa/płótno, 60 x 80 cm
sygnowany, opisany i datowany na odwrociu: 'Jarosław | Modzelewski | 1999 | "Pilnowanie wystawy | Nachta w Poznaniu" | temp. ż. 60 x 80'
ID: 71930
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Pochodzenie
  • kolekcja prywatna, Konstancin-Jeziorna
Literatura
  • Piotr Sarzyński, Prawdziwe życie aniołów, „Polityka” 1999, nr 36 (4 IX), (il.)
  • Jan Michalski, Przewodnik po malarstwie Jarosława Modzelewskiego, Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki, Kraków 2000, (il.)
Więcej informacji
„Wydaje się, że punktem wyjścia i przedmiotem analizy były dla artysty dwa modele zakorzenione w polskiej tradycji: figuratywizm Andrzeja Wróblewskiego i abstrakcjonizm Stefana Gierowskiego. Pierwsze miało wnikać w problematykę egzystencjalną, drugie w powinność rozwiązywania problemów czysto malarskich”. – ANDA ROTTENBERG