Nowa Figuracja – Nowa Ekspresja (wyniki)
12 września 2019 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 70 000 zł
Numer obiektu na aukcji
22

Cena wylicytowana: 70 000 zł

olej/płótno, 135 x 160 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'Ryszard Grzyb | 1990 r. | 7 | "Oko" 135 x 160'
ID: 74187
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Pochodzenie
  • Polswiss Art, 2014
  • kolekcja prywatna, Warszawa
Więcej informacji
„Ta wielonożna tematyka była początkowo dużym zaskoczeniem dla widzów, malarz pytany, dlaczego akurat zwierzęta?, odpowiadał – dlaczego nie. Artysta wybierając postaci o znanych i cenionych cechach charakteru, odwoływał się do postaw nie budzących wątpliwości pod żadnym względem, podczas gdy tak zwana człowiecza powłoka mogła skrywać niezbyt atrakcyjne wnętrze. Świat ludzi, podobnie jak i zwierząt, został wpisany w naturalny bieg przyrody. Grzyb w swoim malarstwie udowadnia, że problemy związane z egzystencją zwierząt mogą z powodzeniem wyjaśnić przypadłości człowiecze”. – ANNA MARIA LEŚNIEWSKA