Nowa Figuracja – Nowa Ekspresja (wyniki)
12 września 2019 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 45 000 zł
Numer obiektu na aukcji
31

Cena wylicytowana: 45 000 zł

gips malowany, własna/akryl, papier gazetowy, 56 x 34 x 33 cm
sygnowany, datowany i opisany z tyłu rzeźby na krawędzi: 'MARX - VOLKSTRIBUN | K+M+B 1981' i poniżej: 'RĘCE I LUD KLASZĄCE | SAM LUD POOBCINA'
gips, farby akrylowe, kilkanaście egzemplarzy gazety codziennej "Trybuna Ludu" z lat 1957-1975
ID: 72998
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Więcej informacji
„Sam cytat dotyczy bezpośrednio głowy Marksa, nie tylko brody, włosów czy oczu. Dotyczy myślącej części ciała, miejsca, w którym rodzi się myśl, depozytu marksizmu. Głowa myśląca. Głowa – beton”. – ACHILLE BONITO OLIVA

PORTRET TOTALNY KAROLA MARKSA - DZIEŁO TOTALNE OD 1977

Kojarzący się z wyświechtanym propagandowym wizerunkiem motyw głowy Karola Marksa został podjęty przez Krzysztofa Michała Bednarskiego po raz pierwszy w jego pracy dyplomowej, bronionej w pracowni Jerzego Jarnuszkiewicza na warszawskiej ASP w czerwcu 1978 i prezentowanej następnie w Galerii Repassage Elżbiety i Emila Cieślarów. Według historyczki sztuki, Maryli Sitkowskiej, wątek ten odpowiadał być może na oczekiwania, jakie władze polityczne postulowały wobec artystów – postulaty tworzenia „sztuki zaangażowanej”, szczególnie w obliczu rytualnych obchodów, a takie miały miejsce w 1977, kiedy Bednarski zaczynał pracę nad dyplomem: świętowano wtedy przecież 60. rocznicę rewolucji październikowej. „Portret totalny Karola Marksa” co do zasady przypominał działania Andy’ego Warhola czy Claesa Oldenburga: „uprowadzał” wizerunek wpływowego myśliciela ze sfery wzniosłości, czyniąc z niego kolejną, gotową do łatwej konsumpcji ikonę kultury popularnej. Praca była podbudowana wnikliwymi studiami artysty: pierwotnej instalacji złożonej z kilkunastu gipsowych, naturalnych rozmiarów odlewów otaczających centralnie umieszczoną, odlaną w cemencie „głowęmatkę” towarzyszyła dokumentacja archiwalna, prezentująca zdjęcia istniejących wówczas pomników Marksa z NRD, ZSRR, Polski i Londynu (gdzie na cmentarzu Highgate spoczywa ciało filozofa) oraz teoretyczny komentarz artysty w formie oprawionej broszury. Jak notuje Sitkowska: „Niedługo po dyplomie i prezentacji w Repassage’u wielka, cementowa głowa Marksa została zakupiona do zbiorów Muzeum Polskiego Ruchu Rewolucyjnego w Warszawie. Dziś stanowi własność Muzeum Niepodległości w Warszawie, które przejęło te zbiory po 1989. I można stwierdzić bez ironii, że ten nowy ‘adres’ potwierdza status Marksa Bednarskiego jako pracy niezależnej, wyrazu niepodległej postawy autora, zademonstrowanej w czasie i warunkach, kiedy nie było to jeszcze często spotykane, słowem – prekursorskiej wobec nurtu ‘sztuki niezależnej’, który miał szeroko zaistnieć w następnej dekadzie” (Maryla Sitkowska, Krzysztof M. Bednarski – portret totalny Karola Marksa (1977-2009), [w:] Krzysztof M. Bednarski. Portret totalny Karola Marksa 1977-2009, [red.] Maryla Sitkowska, katalog wystawy indywidualnej, Bytom 2009, s.78-79). Bednarski kontynuował pracę z „głowami” nieprzerwanie i niezależnie od zmieniających się okoliczności politycznych, co badaczka interpretuje jako „chęć wytłumaczenia się” z raz powziętej decyzji artystycznej. Odlewane z gipsu i brązu, a od 1997 również z tworzyw sztucznych, zmultiplikowane głowy Marksa pozostają jednym z wiodących motywów twórczości Krzysztofa Michała Bednarskiego. Artysta wykorzystywał je do tworzenia kolejnych instalacji, takich jak „Wyprzedaż” (1980), „La rivoluzione siamo noi – J. Beuys” (1986), czy „Dzieła zebrane Karola Marksa” (1988). Kolejne realizacje rozwijają polemikę z bieżącą rzeczywistością – systemem komunistycznym, którego Marks był jednym z czołowych ojców założycieli – czyniąc to często w sposób prześmiewczy i groteskowy. Po 1989 głowa autora „Kapitału”, tym razem najczęściej w wersji plastikowej, zyskała nowe znaczenie w kontekstach komercyjnych: w 1999 Bednarski ozdobił na czas wyprzedaży witryny rzymskiego butiku luksusowej marki Fendi swoimi pracami: kopcem z głów z tworzywa, a także kolumnami z głów Marksa w gipsie i brązie. W niniejszym katalogu prezentujemy dwa zupełnie odmienne przykłady wykorzystania motywu głowy Marksa w twórczości artysty: obarczony cieniem stanu wojennego „Marx-Volkstribun” (1981) jest mroczny i katastroficzny w wyrazie. Ponury wizerunek, z którego wyrasta zwój złożony z propagandowych gazet, wskazuje na jednoznaczną interpretację konsekwencji, do jakich w XX wieku doprowadziły pisma XIX-wiecznego myśliciela. Z kolei „Marks kolorowy”, mimo odlewu wykonanego z tej samej matrycy, pokryty żółtą farbą, zyskuje wyraz wręcz dobroduszny, na pewno zaś – pop.