Nowa Figuracja – Nowa Ekspresja (wyniki)
12 września 2019 godz. 19:00

Ryszard Grzyb (ur. 1956 r., Sosnowiec)
"Jeszcze Polska nie zginula", 1986
Cena wylicytowana: 70 000 zł
Numer obiektu na aukcji
20
Ryszard Grzyb (ur. 1956 r., Sosnowiec)
"Jeszcze Polska nie zginula", 1986

Cena wylicytowana: 70 000 zł

tempera/papier, 115 x 159 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'RYSZARD | GRZYB | 1986 CZERWIEC BERLIN | "JESZCZE | POLSKA | NIE ZGINULA"'
ID: 73071
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
Literatura
  • "Dziki lud sądzi, że nie ma życia bez wojny", katalog wystawy indywidualnej, Muzeum Śląskie, Katowice 2006, s. 50 (il.)
Wystawiany
  • "Dziki lud sądzi, że nie ma życia bez wojny", wystawa indywidualna, Muzeum Śląskie, Katowice 2006