Muzy. Artysta – Model – Inspiracja (wyniki)
26 września 2019 godz. 19:00

Teresa Pągowska (1926 Warszawa - 2007 Warszawa)
Modelka w pracowni artysty, 1957 r.
Cena wylicytowana: 80 000 zł
Numer obiektu na aukcji
28
Teresa Pągowska (1926 Warszawa - 2007 Warszawa)
Modelka w pracowni artysty, 1957 r.

Cena wylicytowana: 80 000 zł

olej/płótno, 80 x 100 cm
datowany na odwrociu: '1957'
ID: 57747
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Pochodzenie
  • Agra-Art, Warszawa, 2008
  • kolekcja prywatna, Polska
Więcej informacji
„Modelka w pracowni artysty” to obraz Teresy Pągowskiej z wczesnego etapu jej działalności malarskiej, kiedy współtworzyła „szkołę sopocką”. Zawiera w sobie jednak ikoniczne cechy jej malarstwa, które stały się najbardziej dystynktywnymi elementami jej oeuvre. Centrum wyznacza naga kobieca postać w różowo-czerwonym otoczeniu pracowni. Czerwona jest również sylwetka malarza po lewej stronie, uchwycona w momencie tworzenia portretu. Po prawej stronie artystka umieściła niewielkiego, czarnego pieska. Analogiczny damsko-męski duet odnajdujemy w „Zdarzeniu” z 1958 roku. W obu pracach kobieta namalowana jest w kontrastujących, jasnych kolorach. Mężczyzna niewiele zaś wyróżnia się wobec tła. Oba obrazy pochodzą z krótkiego okresu fascynacji realizmem magicznym, zanim Teresa Pągowska zwróciła się w stronę sztuki nieprzedstawiającej. Jasna postać kobieca to jeden z najważniejszych elementów malarstwa tej artystki, obecny aż do końca. Zostaną u Pągowskiej też niedopowiedzenia, rozumiane jako redukcja kształtów, połączone z zaciemnianiem/rozjaśnianiem wybranych partii. Pojawiać się też będzie motyw obrazu w obrazie („W lustrze”, 2001).