Muzy. Artysta – Model – Inspiracja (wyniki)
26 września 2019 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 170 000 zł
Numer obiektu na aukcji
4

Cena wylicytowana: 170 000 zł

olej/sklejka, 52 x 42,3 cm
na odwrociu opisany: ‘K. MIKULSKI | DZIEWCZYNA | ZE SZPILKĄ’ i numer ‘11’ oraz stempel i data: ‘27.PAZ’
ID: 74730
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Pochodzenie
 • dom aukcyjny Agra-Art, listopad 2008
 • kolekcja prywatna, Polska
Literatura
 • Kazimierz Mikulski. Malarstwo, rysunek, collage, katalog wystawy, Biuro Wystaw Artystycznych, Łódź 1987,
 • poz. 38.
 • Wystawa malarstwa Kazimierza Mikulskiego, Związek Polskich Artystów Plastyków Centralne Biuro Wystaw
 • Artystycznych, Warszawa 1963, poz. 16
 • Wystawa malarstwa Kazimierza Mikulskiego, katalog wystawy, Związek Polskich Artystów Plastyków Centralne
 • Biuro Wystaw Artystycznych, Wrocław 1960, kat. poz. 18
 • Mostra di Pittura Polacca Contemporanea, katalog wystawy, Sala Napoleonica, Venice 1959, poz. 42
Wystawiany
 • Kazimierz Mikulski. Malarstwo, rysunek, collage, Biuro Wystaw Artystycznych, Łódź, kwiecień-maj 1987; Galeria Współczesna, Toruń, lipiec 1987; Arsenał, Poznań, sierpień-wrzesień 1987; Biuro Wystaw Artystycznych, Płock, październik 1987; Salon Sztuki Współczesnej, Bydgoszcz, grudzień 1987; Galeria Awangarda, Wrocław, styczeń 1988
 • Wystawa malarstwa Kazimierza Mikulskiego, Związek Polskich Artystów Plastyków Centralne Biuro Wystaw Artystycznych, Warszawa, marzec 1963
 • Wystawa malarstwa Kazimierza Mikulskiego, Związek Polskich Artystów Plastyków Centralne Biuro Wystaw Artystycznych, Wrocław, styczeń 1960
 • Mostra di Pittura Polacca Contemporanea, Sala Napoleonica, Wenecja, wrzesień 1959
Więcej informacji
W prezentowanej „Dziewczynie ze szpilką”, wybitnym wczesnym obrazie artysty, zauważalny jest wpływ malarstwa sakralnego. Hieratycznie usytuowana postać, bliska poetyce malarstwa wczesnochrześcijańskiego i ikony bizantyjskiej, wznosi lewą rękę i dłoń w geście, niby, błogosławieństwa. Taka frontalna poza i układ rąk przywodzi na myśl ikonografię Pantokratora. Tyle że tutaj wszechwładna jest kobieta. Naga, z naszyjnikiem pereł na szyi hipnotyzuje widza wzrokiem. Postać zjawia w purystycznej przestrzeni niczym w marzeniu sennym o podskórnie erotycznym charakterze. Kompozycja pasowego, czarno-białego tła oraz umieszczone na nim rekwizyty, krzyżujące się szpilki oraz enigmatyczne figury geometryczne wchodzą w dialog z klasykami wielkiej awangardy, malarstwem neoplastycyzmu, suprematyzmu czy konstruktywizm. Dla twórców uczestniczących w Wystawach Sztuki Nowoczesnej, imperatyw nowoczesności był kluczowy jako składnik programu artystycznego.