Kolekcja Polskich Monet Złotych 1535 - 1925
30 listopada 2020 godz. 19:00

Zygmunt III Waza, 5-dukatów, odbitka w złocie talara koronnego lekkiego
1621
Mennica Bydgoszcz
Estymacja: 300 000 - 350 000 zł
Numer obiektu na aukcji
18
Zygmunt III Waza, 5-dukatów, odbitka w złocie talara koronnego lekkiego
1621
Mennica Bydgoszcz

Estymacja: 300 000 - 350 000 zł

złoto, 16,72 g; śr. 40-41 mm; ślad po usuniętej zawieszce, niewielka wada krążka w tle na av. III / III+
Av.: Półpostać króla w prawo, w koronie, w krezie i bogatej zbroi, na której łańcuch z klejnotem orderu Złotego Runa, z fantazyjną kokardą nad prawym ramieniem, z jabłkiem królewskim w lewej ręce i mieczem w prawej ręce.
W otoku napis: SIGIS : III : D : G : REX · POLO : M : D : LIT · RVSS : PRVS : MAS · Obwódka wewnętrzna i zewnętrzna sznurowa.
Rv.: Pod koroną dziewięciopolowa polsko-litewsko-szwedzka tarcza herbowa, z datą: 16 – 21 (ostatnia cyfra przebita z 0) oraz inicjałami II – VE po bokach i z herbem Sas w owalu u dołu, przy którym cyfry 3 (przebita z 6) – 0 . Tarcza otoczona łańcuchem orderu Złotego Runa z klejnotem, który rozdziela napis w otoku: SAM · LIVE · NEC NO : SVE – GOT : VAND : Q · HRI : REX · Obwódka wewnętrzna i zewnętrzna sznurowa.
ID: 79227
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
Pochodzenie
 • Bowers & Moreno 1989, stąd do zbioru Henryka Karolkiewicza, Zob.
 • The Extraordinary Collection of Henry V. Karolkiewicz featuring Polish Coins from a
 • thousand Years, presented by Karl Stephens, December 6. 2000, poz.2218; następnie w kolekcji Belzbergów, Zob., Stacks, The Alicia and Sid Belzberg Collection, select Polish Rarities, Rosemont, Illinois, April 24. 2008, poz. 1009; Antykwariat Numizmatyczny Paweł Niemczyk; Warszawskie Centrum Numizmatyczne, Aukcja 72
Stan zachowania
 • ślad po usuniętej zawieszce, niewielka wada krążka w tle na av.III / III+
Literatura
 • Catalogue de la collection des médailles et monnaies polonaises du comte Emeric HuttenCzapski, St. Petersbourg 1875 Cracovie 1915
 • A. L. Friedberg and Ira S. Friedberg, Gold Coins of the World, 78
 • Marian Gumowski, Podręcznik Numizmatyki Polskiej, Kraków 1914, 1299
 • Marian Gumowski, Handbuch der polnischen Numismatik, Graz 1960, 1206 RR
 • Edmund Kopicki, Katalog podstawowych typów monet i banknotów Polski oraz Ziem
 • historycznie z Polską związanych, Warszawa, t.III, s. 175, poz. I.3c RRR
 • Edmund Kopicki, Skorowidz Pieniędzy Polskich i z Polską Związanych, Warszawa, 1352 R8
Więcej informacji
Moneta wyjątkowej rzadkości, której nie było nawet w największej polskiej kolekcji numizmatycznej tj. w zbiorze Emeryka hr. Hutten-Czapskiego. Prof. Marian Gumowski w Podręczniku numizmatyki polskiej, Kraków 1914, s.210, poz.1299 wymienia w złocie tylko egzemplarz Kazimierza hr. Sobańskiego z Guzowa, który wraz z cała kolekcją został ofiarowany testamentem obecnemu Muzeum Narodowemu w Warszawie. Egzemplarz ten wraz z większością złotych monet ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie, zrabowali Niemcy za raz na początku wojny. Drugi znany egz. talara 30 groszowego (czyli lekkiego ) z 1621 r. odbity w złocie znajdował się przed I wojną światową w kolekcji Chełmińskiego z Szarawki (poz. 221), sprzedanej w Monachium 24 kwietnia 1904 r. Ten egzemplarz miał przylutowane uszko. W latach 1945-2002 talar taki odbity w złocie tylko czterokrotnie notowany był na światowych aukcjach numizmatycznych, przy czym dwukrotnie zaznaczono, że miał ślad po uchu, a z proweniencji wynika, że jest to oferowany obecnie egzemplarz (ten sam był także na 72 aukcji WCN, poz.174). Notowania po 1945 r. zob. Marek Kaleniecki, Złote monety polskie na aukcjach światowych 1945-2002, Warszawa 2003

Oferowana moneta jest wyjątkowej, najwyższej rzadkości; prawdopodobnie drugi, a obecnie jedyny znany egzemplarz.