Młoda Sztuka (wyniki)
24 września 2019 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 1 300 zł
Numer obiektu na aukcji
10

Cena wylicytowana: 1 300 zł

flamaster/papier, 70 x 100 cm (w świetle oprawy)
sygnowany, opisany i datowany na odwrociu: 'Filip Moszant | DTS1 | 2017'
ID: 73046
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.