Młoda Sztuka (wyniki)
18 lutego 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 1 900 zł
Numer obiektu na aukcji
16

Cena wylicytowana: 1 900 zł

flamaster/papier, 100 x 70 cm (w świetle oprawy)
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'Filip Moszant "01" 2019'
ID: 81261
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.