Młoda Sztuka (wyniki)
9 lipca 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 1 800 zł
Numer obiektu na aukcji
9

Cena wylicytowana: 1 800 zł

olej/blacha, 30 x 30 cm (w świetle oprawy)
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'Tomasz Wiktor | "Rola II" | 2018-2020'
ID: 86082
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.