Młoda Sztuka
20 sierpnia 2020 godz. 19:00

Cena wywoławcza: 1 000 zł
Numer obiektu na aukcji
6

Cena wywoławcza: 1 000 zł

olej, emalia ftalowa/płótno, 160 x 120 cm
sygnowany i datowany na odwrociu: 'Zuzanna | Grochowska '20'
ID: 87839
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.